Varför ska du välja GIL som assistansanordnare – utöver det faktum att vi inte bara pratar om ett självbestämt liv utan faktiskt omsätter det i praktiken? Utöver vårt brinnande socialpolitiska engagemang och vår övertygelse att vi kan förändra världen? Utöver det att vi är ett kooperativ, där alla stolt står upp för varandra och ser sig som delar av en större helhet och där det självständigt  levda livet inte står i motsats till ett kollektivt solidariskt engagemang? Utöver att vi inte tänker i termer av egen vinning?

Den låga administrativa kostnaden och den transparenta ekonomin har förstås betydelse. Användbara program och digitala hjälpemedel för att schemalägga, budgetera och tidrapportera likväl. Plus tryggheten att veta att GIL ägs och drivs av människor som själv har personlig assistans. Läs gärna på här om vad det är som är och definierar oss, vad som skulle kunna göra oss till din assistansanordnare. Till ditt val.