Personlig assistans är en lagstadgad rätt sedan 1994 och ger dig möjlighet att leva ett liv som andras även om du har funktionsnedsättningar. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp av en eller flera personliga assistenter att klara sådant du inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt.

Kommunen eller Försäkringskassan beslutar

Kommunen eller Försäkringskassan beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar Försäkringskassan.

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov. Man börjar med att titta på de grundläggande behoven, som är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Om du får beviljat personlig assistans för de grundläggande behoven så kan du också få personlig assistans för dina övriga behov.

Assistansersättning

Varje timma som du blir beviljad personlig assistans för är värd en bestämd summa pengar, vi pratar om assistansersättning. Assistansersättningen är 280 kronor per timma (2014). När du fått ditt beslut ska assistansen verkställas. Du kan driva din personliga assistans själv eller överlåta samordnandet åt kommunen, ett företag eller ett assistanskooperativ, som GIL. Ett assistanskooperativ är en ekonomisk förening av brukare med personlig assistans, där man gemensamt delar på de administrativa kostnaderna och där alla har möjlighet att stödja varandra.

Assistansersättningen ska räcka till dina personliga assistenters löner, till sociala avgifter och till de omkostnader som det medför att ha personlig assistans. Det kan vara allt från toalettpapper till de personliga assistenterna eller deras resa och boende när du vill åka till Kuba med din granne.

Mer pengar till din assistans med kooperativ istället för företag

I kommunen kan det vara svårt att säkerställa att du får ta del av den assistansersättning som är till för dig. I företag är du med och bekostar aktieägarnas vinster. I GIL, som alltså är ett assistanskooperativ, så går hela assistansersättningen till din personliga assistans. Vi har inget intresse av vinst i form av pengar, vår vinst är våra medlemmars goda liv och inte kronor och ören.

Låg och fast administrationskostnad

I GIL tar vi ut en fast avgift som är 20 kronor per assistanstimma. Dessa pengar täcker alla kostnader som kontoret har för att hjälpa och stödja dig med personalfrågor, vikariepooler, rekrytering, löneutbetalningar och en rad olika utbildningar för både dig och dina personliga assistenter.

Vill du veta mer?

Du som har djupgående frågor om personlig assistans kan hitta mycket i Försäkringskassans vägledning om assistansersättning.