GIL samordnar personlig assistans sedan 1989 och är grymt bra på det. Vi har siffror som stöder det, lång personlig erfarenhet både i styrelsen och på kontoret och vi har referenser om du vill ha. Vi är en assistansanordnare utan ekonomiskt vinstintresse. Hos oss går inga pengar till vinstutdelning. Vinst för oss är personlig assistans med kvalitet. Läs gärna på vad som i övrigt definierar oss, vad som skulle kunna göra oss till din assistansanordnare. Vi har inga hemligheter, det är lite det som är vår grej. Transparens och insyn. Du bestämmer. Och glöm inte - att byta assistansanordnare är inte svårt.  Vi sköter nämligen (nästan) allt.

Kortfattat kan vi väl säga så här:

Vi pratar inte bara om ett självbestämt liv utan omsätter det också i praktiken. Vi har ett brinnande socialpolitiskt engagemang och har en övertygelse om att vi kan förändra (förbättra) världen. Vi är ett kooperativ, där alla står upp för varandra och ser sig som delar av en större helhet. Om du söker ett sammanhang med aktiviteter, nätverksträffar och möten mellan människor, så har vi också det. Är inte julfester, filmkvällar, styrelsearbete eller flytta-hemifrån-nätverk något för dig, så är det okej.

Vi har en låg och fast administrativ kostnad (20 kronor för alla!). Vi redovisar dina ekonomiska ramar för assistansen på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Vi har användbara program, digitala hjälpmedel för schemaläggning, budget och tidrapportering. Vi har kunniga guider och bollplank när det är vad du behöver eller söker. Vi har ett utbildningsutbud som ingen annan assistansanordnare kan mäta sig med. Vi har en verksamhetsledare som är lätt att nå. Alltså. Vi är ett stabilt, lite uppkäftigt men seriöst och långsiktigt val för den som söker en assistansanordnare.

Om du inte hittar svaret på frågor du har om assistans, så kontakta Patrik Wallmark, som är vår guide för nyfikna potentiella nya assistansberättigade. Du når honom på patrik@gil.se eller 031-63 64 84.